Chocolate Dreams

Categorieën

Nieuwsbrief

WORKSHOPS CHOCOLATE DREAMS

 

Heeft u iets te vieren, wilt u gezellig met familie, vrienden of een groep collega`s iets leuks gaan doen, of wilt u individueel deelnemen aan een workshop, dat kan!

Op zaterdag vanaf 13.00 hebben wij op diverse datums individuele workshops. Op deze dag voegen we de aanmeldingen samen. U kunt zich hiervoor individueel of met een kleine groep aanmelden. Kijkt u in onze workshopagenda voor het programma.

 

Wilt u liever met een besloten groep deelnemen dan kunt u dit bij ons kenbaar maken. Deze groep dient dan uit minimaal 6 personen te bestaan. Het is dan ook mogelijk zelf een dag en tijdstip te kiezen, mits deze beschikbaar zijn. Zie hieronder ook onze voorwaarden met betrekking tot onze workshops. Daarnaast geven wij ook regelmatig themaworkshops.

 

Alle workshops worden gegeven in het atelier van Chocolate Dreams, Brasemstraat 7, 5022 HG Tilburg. Indien de groepsgrootte het niet toelaat de workshop in ons eigen atelier te laten plaatsvinden zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en met u kijken naar een passende locatie.

 

Ook is het mogelijk dat wij bij u op locatie een workshop verzorgen. Deze dient dan te beschikken over een handenwasgelegenheid, en bij een chocolade workshop dient er ook een koeling aanwezig te zijn. Graag bespreken wij dit met u. 

Bij een workshop op locatie wordt er € 0,25 cent per kilometer in rekening gebracht, met een minimum van € 7,50. ( Onder de 15 km blijft het bedrag € 7,50, boven de 15 km wordt er € 0,25 ct per gereden km in rekening gebracht )

 

Na de workshop is er ook de mogelijkheid tot het kopen van producten. U kunt rustig nog even in de workshopruimte met verkoopwand rondkijken, advies vragen en producten bewonderen. Wij beschikken niet over een pinautomaat, echter is er op loopafstand wel één aanwezig.

 

Heeft u interesse in een leuke en gezellige workshop, neemt u dan contact ons op via 

info@chocolate-dreams.nl    

 

 

        Impressie workshopruimte Chocolate Dreams

 

           

 

 

 

Voorwaarden Workshops

 

Individueel

 

Als een workshop op individuele basis wordt gereserveerd, ontvangt die betrokkene hiervan per e-mail een bevestiging, waarin dan tevens de overeengekomen tijden van aanvang en einde en het te betalen bedrag worden vermeld. Zodra dit bedrag op de bankrekening van Chocolate Dreams is bijgeschreven is die reservering definitief.

 

Als men een dergelijke op individuele basis gereserveerde workshop wil annuleren, dan kan zulks tot 14 dagen, voorafgaande aan de geplande workshop-datum geheel kosteloos geschieden. Het gehele alsdan al voor die workshop betaalde bedrag wordt dan aan die individuele deelnemer gerestitueerd. Geschiedt deze annulering echter binnen 14 dagen, voorafgaande aan de voor die workshop geplande datum, dan bestaat geen recht op restitutie. Mocht die individueel gereserveerde persoon op de overeengekomen dag en tijden van die workshop door omstandigheden toch in het geheel niet zelf aanwezig kunnen zijn, en Chocolate Dreams hiervan binnen 72 uur voorafgaande aan de overeengekomen datum van de workshop in kennis is gesteld, dan zal die persoon een tegoedbon krijgen met als waarde: dezelfde prijs als het reeds betaalde bedrag voor die workshop, welke dan kan worden verzilverd bij Chocolate Dreams, uitsluitend als betaling van een andere bij Chocolate Dreams te volgen workshop op een andere nader in overleg te bepalen datum.

 

Aanvangs en sluitingstijden Workshops

 

De in hogervermelde email aangegeven en alzo overeengekomen aanvangs-en sluitingstijden worden strikt gehandhaafd. Bij niet tijdige aanwezigheid zal voor de betreffende persoon de workshop toch geacht worden te zijn aangevangen op het overeengekomen tijdstip en zal het overeengekomen tijdstip van einde van die workshop worden gehandhaafd. In dat geval zal geen restitutie van het eerder vastgestelde en overeengekomen bedrag plaatsvinden, welk betaalde bedrag derhalve onverkort verschuldigd blijft. In dat geval zal ook geen tegoedbon kunnen worden verlangd.

 

Besloten groepen

 

Als een workshop wordt gereserveerd voor een besloten groep dan dient deze groep op door de weekse dagen te bestaan uit minimaal 6 personen, en op zaterdag en zondag uit minimaal 8 personen en ook als zodanig op de reservering te worden aangegeven. Zodra een workshop door een besloten groep is gereserveerd en van deze reservering door Chocolate Dreams een bevestiging is gezonden per email, is deze reservering definitief. In dat geval kan een dergelijke workshop voor die besloten groep niet meer geannuleerd worden. Wel kan tot 14 dagen, voorafgaande aan de geplande datum van die workshop het aantal deelnemende personen nog worden aangepast. In dat geval dient de overeengekomen prijs, aangepast aan het nader aantal deelnemende personen ( alsnog ) te worden voldaan, met dien verstande, dat steeds de prijs voor minimaal 6 personen door de week en minimaal 8 personen op zaterdag en zondag dient te worden betaald, ook al zou het werkelijke deel te nemen aantal personen minder dan 6 respectievelijk 8 bedragen.

De in hogervermelde email aangegeven en alzo overeengekomen aanvangs-en sluitingstijden worden strikt gehandhaafd. Bij niet tijdige aanwezigheid zal voor de betreffende groep de workshop toch geacht worden te zijn aangevangen op het overeengekomen tijdstip en zal het overeengekomen tijdstip van einde van die workshop worden gehandhaafd. In dat geval zal geen restitutie van het eerder vastgestelde en overeengekomen bedrag plaatsvinden, welk betaalde bedrag derhalve onverkort verschuldigd blijft.

 

                                        


HomeHome

Zoeken

Winkelwagen  

Uw winkelwagen bevat geen producten.Template prestashop - E-commerce Mag - Enseignes Publicitaires