Chocolate Dreams

Categorieën

Nieuwsbrief

VOORWAARDEN WORKSHOPS:

 

 Individueel

 

Als een workshop op individuele basis wordt gereserveerd, ontvangt die betrokkene hiervan per e-mail een bevestiging, waarin dan tevens de overeengekomen tijden van aanvang en einde en het te betalen bedrag worden vermeld. Zodra dit bedrag op de bankrekening van Chocolate Dreams is bijgeschreven is die reservering definitief.

 

Als men een dergelijke op individuele basis gereserveerde workshop wil annuleren, dan kan zulks tot 14 dagen, voorafgaande aan de geplande workshop-datum geheel kosteloos geschieden. Het gehele alsdan al voor die workshop betaalde bedrag wordt dan aan die individuele deelnemer gerestitueerd. Geschiedt deze annulering echter binnen 14 dagen, voorafgaande aan de voor die workshop geplande datum, dan bestaat geen recht op restitutie. Mocht die individueel gereserveerde persoon op de overeengekomen dag en tijden van die workshop door omstandigheden toch in het geheel niet zelf aanwezig kunnen zijn, en Chocolate Dreams hiervan binnen 72 uur voorafgaande aan de overeengekomen datum van de workshop in kennis is gesteld, dan zal die persoon een tegoedbon krijgen met als waarde: dezelfde prijs als het reeds betaalde bedrag voor die workshop, welke dan kan worden verzilverd bij Chocolate Dreams, uitsluitend als betaling van een andere bij Chocolate Dreams te volgen workshop op een andere nader in overleg te bepalen datum. Indien Chocolate Dreams later dan 72 uur voorafgaand aan de workshop op de hoogte is gesteld van afwezigheid van de individuele deelnemer zal geen tegoedbon worden toegekend en / of restitutie van het bedrag plaatsvinden.

 

Aanvangs en sluitingstijd Workshops

 

De in hogervermelde email aangegeven en alzo overeengekomen aanvangs-en sluitingstijden worden strikt gehandhaafd. Bij niet tijdige aanwezigheid zal voor de betreffende persoon de workshop toch geacht worden te zijn aangevangen op het overeengekomen tijdstip en zal het overeengekomen tijdstip van einde van die workshop worden gehandhaafd. In dat geval zal geen restitutie van het eerder vastgestelde en overeengekomen bedrag plaatsvinden, welk betaalde bedrag derhalve onverkort verschuldigd blijft. In dat geval zal ook geen tegoedbon kunnen worden verlangd.

 

Besloten groepen

 

Als een workshop wordt gereserveerd voor een besloten groep dan dient deze groep op door de weekse dagen te bestaan uit minimaal 6 personen, en op zaterdag en zondag uit minimaal 8 personen en ook als zodanig op de reservering te worden aangegeven. Zodra een workshop door een besloten groep is gereserveerd en van deze reservering door Chocolate Dreams een bevestiging is gezonden per email, is deze reservering definitief. In dat geval kan een dergelijke workshop voor die besloten groep niet meer geannuleerd worden. Wel kan tot 14 dagen, voorafgaande aan de geplande datum van die workshop het aantal deelnemende personen nog worden aangepast. In dat geval dient de overeengekomen prijs, aangepast aan het nader aantal deelnemende personen ( alsnog ) te worden voldaan, met dien verstande, dat steeds de prijs voor minimaal 6 personen door de week en minimaal 8 personen op zaterdag en zondag dient te worden betaald, ook al zou het werkelijke deel te nemen aantal personen minder dan 6 respectievelijk 8 bedragen.

De in hogervermelde email aangegeven en alzo overeengekomen aanvangs-en sluitingstijden worden strikt gehandhaafd. Bij niet tijdige aanwezigheid zal voor de betreffende groep de workshop toch geacht worden te zijn aangevangen op het overeengekomen tijdstip en zal het overeengekomen tijdstip van einde van die workshop worden gehandhaafd. In dat geval zal geen restitutie van het eerder vastgestelde en overeengekomen bedrag plaatsvinden, welk betaalde bedrag derhalve onverkort verschuldigd blijft.

 

 


HomeHome

Zoeken

Winkelwagen  

Uw winkelwagen bevat geen producten.Template prestashop - E-commerce Mag - Enseignes Publicitaires