Chocolate Dreams

Categorieën

Algemene voorwaarden Chocolate Dreams

 

Van mevrouw B.c.j. van den Berg, handelende onder de naam Chocolate Dreams, nader te noemen Chocolate Dreams, Gevestigd te Waalwijk, Putstraat 27, voor zover het betreft haar commercieële activiteiten in het kader van haar onderneming h.o.n. Chocolate Dreams.

 

Deze algemene voorwaarden en eventueel daarvan onverbrekelijk deel uit makende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zoals o.a. behelzende aanbiedingen, bestellingen, prijzen, betalingen en ( gast) -workshops.

 

Overeenkomst

 

Bij het aangaan van elke overeenkomst tussen Chocolate Dreams en de te dezer zake betrokken wederpartij wordt deze wederpartij tevens geacht bekend te zijn en akkoord te gaan met de onderstaande algemene voorwaarden en - indien van toepassing - de relevante aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden zijn op de website van Chocolate Dreams te raadplegen en worden - op eerste verzoek van de wederpartij - aan haar ter hand gesteld.

 

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Na een gedane bestelling ontvangt de klant per e-mail een bevestiging met daarin tevens een overzicht van de bestelde artikelen, het daarmee gemoeide te betalen bedrag alsmede te vergoeden verzendkosten voor rekening van de klant.

Indien u in het bezit bent van een kortingscoupon is deze niet te gebruiken in combinatie met andere acties en / of kortingen welke op dat moment door Chocolate Dreams worden aangeboden.

 

 

 Verzending

 

De bestelling wordt door Chocolate Dreams zo spoedig mogelijk toegezonden, in ieder geval binnen 30 dagen, zodra het totale order bedrag op bedoelde rekening van Chocolate Dreams is bijgeschreven en Chocolate Dreams hier kennis van heeft kunnen nemen. Van deze verzending zal de klant zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld per e-mail.

 

Chocolate Dreams streeft ernaar de bestelling zo spoedig mogelijk te leveren. Mocht hierin toch onverhoopt vertraging optreden, of een bestelling slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, zal de klant hieromtrent zo snel mogelijk worden geinformeerd.

 

Verzendkosten worden weergegeven in de bestelprocedure en zullen altijd met de alg. voorwaarden dienen te worden geaccepteerd. 

 

Voor betalingen door de klant vanuit het buitenland zijn de volgende gegevens nodig:

 

Bank Rabobank
 Bic RABONL2U
Iban NL20RABO0110266579


Indien men een bestelling / pakket op een ander adres dan dat van de klant zelf wil ontvangen, dan kan de klant dit bij de bestelling kenbaar maken. Eventueele hiermee verband houdende hogere verzendkosten zijn voor rekening van de oorspronkelijke besteller.

 

Mocht er op het moment van aanbieding van het pakketje geen tot ontvangst bevoegde persoon aanwezig zijn, dan wordt dit een tweede keer aangeboden. Mocht ook dan wederom geen tot ontvangst gerechtigde persoon aanwezig zijn, dan zal DHL dat pakketje aan Chocolate Dreams retour zenden. Chocolate Dreams zal dan het betreffende pakketje opnieuw aan de klant verzenden tegen bovengenoemde eveneens voor rekening van de klant komende verzendkosten.

 

 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het juist doorgeven van zijn of haar adresgegevens en emailadres. Indien een foutief adres is doorgegeven en om die reden het pakket niet kon worden afgeleverd kan Chocolate Dreams het betreffende pakketje opnieuw aan de klant verzenden tegen bovengenoemde eveneens voor rekening van de klant komende verzendkosten.

 

 

 

Retourneren / Herroepingsrecht

 

 

 

 Retourzenden van *producten kan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het pakket zonder opgave van reden geschieden. De verzendkosten voor dit retourzenden zijn voor rekening van de klant. Ook het risico voor deze retourzending is voor zijn rekening. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door Chocolate Dreams niet geaccepteerd. De retour gezonden producten dienen Chocolate Dreams in ongebruikte en onbeschadigde staat te bereiken in de originele verpakking. Vermeld u bij het retourneren uw bestelnummer plus uw naam, adres, woonplaats. Na goedkeuring in deze door Chocolate Dreams zal het reeds ontvangen aankoopbedrag in dat geval binnen 14 dagen aan de klant worden gerestitueerd, exclusief alle (eerdere) verzendkosten. *Uit hygiënisch oogpunt kunnen geen voedingsmiddelen geretourneerd worden. Ook tijdschriften kunnen niet worden geretourneerd.

 

Het retouradres is:

 

Chocolate Dreams

Putstraat 27

5142 RJ Waalwijk

 

 

Aansprakelijkheid

 

 

 Alle bestellingen zullen door Chocolate Dreams met de grootste zorg worden samengesteld en zullen Chocolate Dreams dan ook in ordentelijke staat ter levering verlaten. 

Het risico voor vermissing of beschadiging van het product tijdens verzending berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument.

 

  

 

Annuleren en / of wijzigen van een bestelling

 

Indien u het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard en via ideal heeft betaald, bevestigt Chocolate Dreams uw bestelling direct met een betalingsemail. Dit is de bevestiging dat met u een overeenkomst is aangegaan voor levering van de voor u bestelde producten. Annuleren of wijzigingen aanbrengen is niet meer mogelijk.

 

 

 Annuleren Buitenlandse Klanten Betalende Via Een Overschrijving

 

 Een bestelling kan zonder kosten binnen 24 uur, aanvangende op het tijdstip van de ontvangst van de bestelling door Chocolate Dreams, worden geannuleerd, mits de producten niet reeds zijn betaald en / of aan de klant verzonden. Ter tijdige annulering dient door de klant een e-mail aan Chocolate Dreams te worden gezonden. Deze annulering zal door Chocolate Dreams ook per e-mail worden bevestigd. Indien niet binnen 24 uur, aanvangende op het tijdstip van ontvangst van die bestelling door Chocolate Dreams, die bestelling is geannuleerd en men geen bevestiging van deze annulering van Chocolate Dreams kan overleggen, is en blijft de klant volledig betalingsplichtig met betrekking tot die relevante bestelling. Chocolate Dreams is gerechtigd reserveringskosten bij de klant in rekening te brengen indien niet op de overeengekomen / voorgeschreven wijze is geannuleerd en / of de verplichte betaling niet binnen de overeengekomen termijn is voldaan.

 

Cadeaubonnen

 

Chocolate Dreams heeft cadeaubonnen beschikbaar in verschillende bedragen. De ontvanger van een dergelijke bon kan tot het daarop aangegeven bedrag producten via de webwinkel van Chocolate Dreams bestellen onder www.chocolate-dreams.nl / www.taartenchocolade.nl of het aangegeven bedrag verzilveren voor een door Chocolate Dreams te verzorgen workshop. Op de cadeaubonnen staat een code, die bij verzilvering aan Chocolate Dreams doorgegeven dient te worden. Deze kan worden ingevuld in het veld kortingscode van het bestelformulier. Het bedrag van de cadeaubon zal dan in mindering worden gebracht op het totaal verschuldigde bedrag. Een ( al dan niet gedeeltelijk ) niet besteed bedrag kan niet in contanten of op andere wijze door Chocolate Dreams worden terug gegeven, noch aan de schenker, noch aan de ontvanger van die cadeaubon, noch kan het bedrag van de cadeaubon worden gebruikt voor reeds eerder ontstane nog verschuldigde betalingen aan Chocolate Dreams.

 

Workshops  

 

  

Reserveren: 

-   De inschrijving van een workshop is pas bindend als deze per email door Chocolate Dreams is bevestigd.

 

 

Aantal deelnemers:

 - Voor alle workshops geldt een minimaal aantal deelnemers van 8, dit aantal is het starttarief ook als u met minder deelnemers bent.

- U kunt tot 1 week voorafgaand aan de workshop het aantal deelnemers kosteloos wijzigen, met in acht genomen dat er altijd voor het minimale aantal deelnemers betaald dient te worden. 

 

 

Betaling:

- Nadat u een reservering heeft geplaatst ontvangt u een factuur op basis van het dan bekende aantal deelnemers.

- U dient de factuur uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan een workshop te hebben voldaan.

 

 

Annulering:

 - U kunt tot 14 dagen van te voren de workshop kosteloos annuleren.

- Bij annulering tussen 13 en 7 dagen voor de geplande datum wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

 

 

Risico en aansprakelijkheid:

 

 

 

Persoonlijke gegevens / privacy

 

De door Chocolate Dreams te vergaren / vergaarde persoonlijke gegevens in het kader van de uitoefening van het bedrijf Chocolate Dreams zullen slechts worden gebruikt om bestellingen en / of reserveringen ordentelijk af te kunnen handelen. De in het bestand van Chocolate Dreams opgeslagen persoonlijke gegevens van de klanten zullen in geen geval aan derden worden verstrekt. De overige in deze vigerende wettelijke bepalingen zullen door Chocolate Dreams strikt worden nageleefd.

 

Wijzigingsrecht

 

B.C.J. van den Berg, handelende onder de naam Chocolate Dreams, behoudt zich het recht voor de algemene en daarbij eventueel van toepassing zijnde aanvullende algemene voorwaarden en de inhoud van haar website, prijzen en leveringsvoorwaarden, tussentijds te wijzigen, met dien verstande, dat die prijzen en voorwaarden blijven gelden, zoals die op het moment van reservering / bestelling golden en in dat geval slechts tot het moment van finale afhandeling van alle met die betreffende reservering / bestelling samenhangende rechtshandelingen.

 

Niets uit de website van Chocolate Dreams mag worden gekopieërd, opgeslagen en / of verspreid, zonder schriftelijke toestemming hiertoe van Chocolate Dreams.

 

Alle op de website vermelde prijzen zijn vermeld in euro`s en zijn inclusief 9 % danwel 21 % btw., doch exclusief verzendkosten.

 

 

Alle informatie op onze website is onder voorbehoud van type en drukfouten.

 

 

Op alle tussen B.c.j. van den Berg, handelende onder de naam Chocolate Dreams en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Kvk Nummer 17228478

 

Btw Nummer NL001789061B39


HomeHome

Zoeken

Winkelwagen  

Uw winkelwagen bevat geen producten.

Nieuwe producten

Er zijn op dit moment geen nieuwe producten
Template prestashop - E-commerce Mag - Enseignes Publicitaires